Årstävling 2012

 

Naturfotoföreningen

i Västmanland med naturen i fokus

Årstävlingen 2012 hölls vid årsmötet 6/4- 13. Jury var hedersmedlem Anders Geidemark.

 

Till Årets Fotograf 2012 valdes Stig-Erik Stickan Eriksson med sin bäst placerade bilder i respektive klass

 

Till Årets Bild 2012 valdes bilden Lodjur tagen av Hans Johansson. Bilden var även vinnaren i klassen däggdjur.

 

 

 

Klasser

Vinnarbild

 

Fåglar

Vingar

Mats Grimfoot

 

Däggdjur

Lodjur

Hans Johansson

 

Övriga djur

BruFläPäFjä

Stig-Erik Eriksson

 

Växter

Lavmarker

Torbjörn Lorin

 

Landskap

Hans Johansson

 

Form/Komposition

Hans Johansson

 

Naturfotoklubben

i Västmanland med naturen i fokus