Bildkritik dec-14

Naturfoto Västmanland

Varje månad har vi en Månadens bildkritiker som ger kritik på bilder

 

 

 

Bildkritiker Stickan Eriksson

Gås så in i vassen

 

Ett intressant utsnitt från vassmygaren med kamera i hand. Ytterst vaket att fokusera på vassen i stället för gåsen, gissar på grågås, (här kan jag dock ha väldigt fel). Tyvärr känns dock bilden lite för rörig bl.a. med anledning av den ”stimmiga” vassväxtligheten och att fågeln ej är helt frilagd från denna.

 

På tal om fokuseringspunkt:

Har fotografen själv valt skärpeläget eller har autofokusen spelat fram ett

spratt? Det lämnar vi därhän då försöket denna gång ej blev helt lyckat men skam den som ger sig, mer bilder av denna idé ser vi fram emot.

 

Vill tillägga för bedömarens symmetriska synsätts skull:

Bildens högra kortsida känns lite småtom. En beskärning önskas tills bildens högra kortsida harmonierar med den vänstras dito.

 

Smålom i flykt

 

Ett svartvitt verk av en flygande smålom där det första man direkt lägger märke till är den tämligen djärva och hårda beskärningen i bildens övre vänstra hörn. Undertecknad saknar en del ”rymd” över och till vänster om fågeln. Vad det gäller fågelns extremt markerande placering är ”testet” ytterst kreativt men tyvärr faller det ej bedömaren fullt ut i tycke.

 

De olika bildfälten är välgörande speciellt de ljusa partierna/blänken i bildens nedre halva. Den väldigt väl anpassade exponeringstiden är ytterst positiv för bildens helhet.

 

Att bilden dessutom presenteras i svartvitt känns återigen kreativt och nyfikenheten väcks givetvis huruvida bilden skulle tagit sig i uttryck med naturens färger.

 

Få bildelement men ändå innehållsrik

 

Solnedgångselleruppgångsvass

 

Återigen ett utsnitt vass, här återgiven i en stämningsfylld och vän gestaltning. Fotografen har valt precis lagom mycket rymd upptill och nedtill i bild och den ”buckliga” horisontlinjen i form av landskapet på andra sidan sjön, är väl avvägd i sin placering lagomt mycket över panoramabildens mitt.

 

Man kan diskutera huruvida vassens linjespel är rörande eller ej men undertecknad har kommit fram till beslutet att vassen i detta fallet är ett magnifikt linjespel som enbart framkallar positiva njutningar.

 

Ytterligare ett plus är den åskådningskännbart låga bildvinkeln som definitivt förhöjer bildens karaktär och presentation.

 

Behagligt ljus och vackert så det förslår

 

Vem gömmer sig för vem ?

 

Varför skulle inte resultatet av naturfotografering kunna vara roligt ? Ibland vill man kasta bort allt gråtråkigt trams med linjer, gyllene snitt, ljus mm. mm. mm. och i stället uppmärksamma ett humoristiskt avtryck. Kan man något annat än småle åt en sådan här gestaltning av ett stycke svensk fauna ?

 

Här är dock en del tekniska synpunkter:

Granen i bakgrunden ter sig i uttryck lite för blickfångsstjälande dvs ganska ”rörig” dock inte i närheten av den extremt störande texten Mard i nedre vänstra hörnet. Bilden skulle vara långt mycket mer spännande om de hu- och ve-presenterande bokstäverna icke fanns på plats. Vi skulle nog kunna gissa ändå att det var en Sevalla-Mård men den som inte vet eller anar funderar nog en stund längre än vi……….

 

Bilder med denna innehållskaraktär får en dimension som i övrigt är svår att uppnå

 

Naturfotoklubben

i Västmanland med naturen i fokus

Medlemsbilder