Augusti 2013

Naturfoto Västmanland

Augusti månads berättelse hölls av Hans Johansson som under sommaren vid två tillfällen hade varit till Knuthöjdsmossen utanför Hällefors.

http://nv.naturfotovastmanland.se/#!album-32

 

Medlemsbilder