Långa slutartider

Naturfoto Västmanland

Mikael Larsson visade vid februarimötet bilder med temat långa slutartider.

 

Medlemsbilder