Möten- öga mot öga

Naturfoto Västmanland

Vid januarimötet visade Stickan Eriksson bilderpå temat "Möten-öga mot öga"

Medlemsbilder