Skogsbranden 2014

Naturfoto Västmanland

Roland Berglin visade bilder från brandområdet tagna en månad efter att det hade brunnit

Medlemsbilder