Smålom 2016

Naturfoto Västmanland

Mikael Larsson visade vid augustimötet bilder på smålom tagna vid Knuthöjdsmossen under året

Medlemsbilder