Träd

Naturfoto Västmanland

Christer Sjöberg hade månadens bildvisning. Han hade komponerat ihop ett bildspel om Träd i vidare bemärkelse

http://nv.naturfotovastmanland.se/#!album-53

 

Medlemsbilder