Hem

Årets bild, 2018: Snok, Per Kruse

Naturfoto Västmanland

Snok, Per Kruse

Nästa möte

 

Söndagen 18:e mars kl. 15:00

Naturfotografiska

Min berättelse

Klara Törnkvist

Månadens tema

Is

Kritikbilder

Fritt

Månadens bildvisare

Magnus Höög

Fikasponsor

Lars Hedin

Årsmöte

 

 

 

 

 

På gång

Vid Konst och Kulturrundan i Kolbäcksdalen kommer några av föreningens medlemmar att vara med och ställa ut vid Naturfotografiska.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid Konst och kulturrundan i Söderbärke i påsk kommer Marianne Bengtsson Rosander att ställa ut där

Naturfotoföreningen

i Västmanland med naturen i fokus

Medlemsbilder