Augusti 2013

 

Naturfotoföreningen

i Västmanland med naturen i fokus

Augusti månadsbilder. Månadens tema var Motsats.

 

http://nv.naturfotovastmanland.se/#!album-16

Naturfotoklubben

i Västmanland med naturen i fokus