September 2013

 

Naturfotoföreningen

i Västmanland med naturen i fokus

September månads tema var Rörelse

http://nv.naturfotovastmanland.se/#!album-31