Augusti -17


Naturfotoföreningen

i Västmanland med naturen i fokus

Augusti månadstema var Siluett. Den bästa bilden hade Sven Tegelmo med hans bild