December-16


Naturfotoföreningen

i Västmanland med naturen i fokus

Decembers månadstema var Gryning/skymning. Bästa bild hade dels Benny Larsson med en bild på smålom i gryningen samt Stickan Eriksson på en hedblåvinge