Om

 

Naturfotoföreningen

i Västmanland med naturen i fokus

Föreningen

Naturfoto Västmanland är en förening vars ändamål är att med bilden som medium skildra naturens mångfald. Föreningen skall arbeta med sådan verksamhet som stimulerar och utvecklar medlemmarnas fotografiska kvalité. Största respekt och ödmjukhet skall visas vid fotograferandet så att störning av natur och djurliv undviks.

 

Föreningen är (som framgår av namnet) främst avsedd för dig som bor i Västmanland då vi helst ser att man kan närvara på våra månandsmöten, men vi tar givetvis emot medlemmar från övriga världen. Huvudsaken är att man gillar att vara ute i i naturen och föreviga den med kameran.

Vår logga, en Tofsmes, är Västmanlands landskapsfågel

Bli medlem

Grundförutsättningen är att du är intresserad av naturfoto men också att du har en vilja att utveckla både dig själv och andra som fotograf.

Detta främst genom att dela med dig av dina kunskaper men också genom att på ett sakligt sätt både kunna ge och ta bildkritik

 

Vill du bli medlem så kontakta ordföranden Stig-Erik Eriksson

 

Årsavgiften är 400 kr/år

 

Familjeavgiften är 500kr/år och familj

 

Pg: 2 52 41-1

Månadsmöten

Föreningen har medlemsmöten den tredje söndagen i månaden från augusti till mars (resten av året samlar vi bildmaterial).

Mötesstart är 15:00 och vi håller till i Naturfotografiskas lokaler som ni hittar i Hallstahammars Kulturhus.

 

Förutom de sedvanliga punkterna på dagordningen har vi följande stående inslag på våra möten:

 

Månadstävling

Inför mötet skickar de medlemmar som vill in en bild som passar in på månadens tema. Samtliga medlemmar poängsätter sedan respektive bild (även sin egen) med 1,2 eller 3 poäng via ett webformulär. Det finns även möjlighet att ge sin röst under mötet.

På mötet visas bilderna i omvänd placeringsordning medans fotograferna berättar om sin bild. Övriga medlemmar ges också möjlighet att ge saklig bildkritik.

 

Kritikbilder

Medlemmar som vill ha visa upp bilder för att få kritik på dem kan ta med sig dem så visas dem upp och församlingen tycler till

 

Hembedömning

Medlemmarna ges möjlighet att skicka in bilder till en frivillig medlem som agerar bildkritiker. Resultatet av bedömningen redovisas på månadsmötet.

 

Min berättelse

Två medlemmar har varsin berättande bildvisning där tanken är att bilderna har en röd tråd. Antal bilder ska vara 15 stycken (dvs 14 är för få och 16 är för många)

 

Bildvisare

En medlem som är utsedd till att vara mötets bildvisare visar ett ca 30 min långt bildspel på valfritt tema.

 

Fika

Till varje möte är en medlem utsedd till att vara fikasponsor och serverar fika till en kostnad av 20 kr

 

Övriga aktiviteter

Årstävling 2019

Föreningens årstävling är indelad i sex klasser. Medlemmarna får delta med två bilder i respektive klass.

Resultatet kommer att redovisas den 2:a mars 2019 i samband med evenemanget "Inför biologiska mångfaldens dag" på Naturfotografiska i Hallstammar.

Tyvärr har årets juryperson Magnus Martinsson fått förhinder att sköta presentationen själv. Istället kommer Anders Geidemark (curator/konstnärlig ledare för Naturfotografiska) att presentera vinnarbilderna.

 

Utflykter

Vi gör gemensamma fotoutflykter några gånger per år.

Oftast inom länsgränsen men längre turer förekommer.