Tävlingsregler årstävlingen

 

Naturfotoföreningen

i Västmanland med naturen i fokus

Tävlingsregler för Årets Fotograf och Årets Bild

 

 

Tävlingen kommer att redovisas på årsmötet av den i förväg utsedda juryn och är indelad i följande 6 klasser:

 

A: FÅGLAR

B: DÄGGDJUR

C: ÖVRIGA DJUR

D: VÄXTER

E: LANDSKAP

F: FORM/KOMPOSITION

 

Samtliga medlemmar har rätt att delta med maximalt två digitala bilder i varje klass.

 

Ingen bild får deltaga mer än i en klass.

 

Bilder som tidigare deltagit i tävlingen ”Årets Bild” får ej deltaga igen.

 

Juryn rangordnar de 10 bästa bilderna i varje klass och den som har den sammanlagt lägsta placeringssiffran på bästa bild i respektive klass blir ”Årets Fotograf”.

 

För att kunna bli ”Årets Fotograf” måste man deltaga i samtliga klasser, detta för att premiera bästa naturfotografiska bredd.

 

Juryn redovisar endast de 10 bästa bilderna i varje klass. De som inte visas får placering 11.

 

En av de sex segrande bilderna utses av juryn till ”Årets Bild”.

 

För digitala bilder skall bildformatet vara jpeg och max höjd 1080 och max bredd 1920 pixlar.

Filnamnet skall bestå av klassbeteckning-ev. bildtitel-signatur.jpeg (A1-Blåmes-PeB.jpeg).

Bildtitel är ej ett krav.

 

Tävlingsbidragen skickas in till tavling@naturfotovastmanland.se senast den 15 februari 2015.

 

Anmälan till mötet sker senast 21 mars till anmalan@naturfotovastmanland.se

 

Resultatet av tävlingen redovisas i samband med årsmötet den 28 mars 2015

 

Naturfotoföreningen i Västmanland med naturen i fokus