Årstävling 2015-Övriga djur

Vid årstävlingen 2015 i klassen Övriga djur vann Thomas Janzon med sin bild på spindel