Årstävling 2018 - Övriga djur

Vid årstävlingen 2018 i klassen Övriga djur vann Per Kruse med hans bild på en Snok vid Strömsholms kanal