Årstävling 2012

Klasser

Vinnarbild


Fåglar

Vingar

Mats Grimfoot


Däggdjur

Lodjur

Hans Johansson


Övriga djur

BruFläPäFjä

Stig-Erik Eriksson


Växter

Lavmarker

Torbjörn Lorin


Landskap

Hans Johansson


Form/Komposition

Hans Johansson


Naturfotoklubben

i Västmanland med naturen i fokus

Årstävlingen 2012 hölls vid årsmötet 6/4- 13. Jury var hedersmedlem Anders Geidemark.


Till Årets Fotograf 2012 valdes Stig-Erik Stickan Eriksson med sin bäst placerade bilder i respektive klass


Till Årets Bild 2012 valdes bilden Lodjur tagen av Hans Johansson. Bilden var även vinnaren i klassen däggdjur.