Augusti -17

Augusti månadstema var Siluett. Den bästa bilden hade Sven Tegelmo med hans bild