November 2013

November månads tema var Björk. Åter lyckades Marianne Rosander Bengtsson bäst och fick högsta betyg med sin bild