Årstävling 2017 - Övriga djur

Vid årstävlingen 2017 i klassen Övriga djur vann Mats Grinfoot med sin bild på spindel