Kontakt


Kontakta någon av nedanstående om du har några frågor om föreningen eller  är intresserad av att bli medlem


Ordförande:      Stig Erik Eriksson


Sekreterare:     Christina Lindquist


Kassör:             Peter Turesson


Webansvarig:    Anders Sundkvist


Naturfoto Västmanlands Postgiro: 2 52 41-1