MEDLEMMAR

Medlemmar i Naturfoto Västmanland

De senaste åren har antalet medlemmar varit ganska stabilt och i oktober 2022 är vi 54 stycken.

Fler av medlemmarna har egna hemsidor och/eller finns på Instagram (se länkar nedan)