2019 02 Mars

Mars 2019

Temat för mars 2019 var "Vind" där flest röster gick till Harri Vretheds vindpinade havsörn.

OBS! Klicka nedan för att se ett bildspel med de 10 högst placerade bilderna i tävlingen

1:a plats Tema "Vind"
1:a plats Tema "Vind"
Fotograf Harri Vrethed
2:a plats Tema "Vind"
2:a plats Tema "Vind"
Fotograf Christina Lindquist
3:e plats Tema "Vind"
3:e plats Tema "Vind"
Fotograf Mikael Larsson
4:e plats Tema "Vind"
4:e plats Tema "Vind"
Fotograf Marika Leindahl
5:e plats Tema "Vind"
5:e plats Tema "Vind"
Fotograf Dag Wahlstöm
Delad 6:e plats Tema "Vind"
Delad 6:e plats Tema "Vind"
Fotograf Benny Larsson
Delad 6:e plats Tema "Vind"
Delad 6:e plats Tema "Vind"
Fotograf Marianne Bengtsson Rosander
8:e plats Tema "Vind"
8:e plats Tema "Vind"
Fotograf Sven Tegelmo
9:e plats Tema "Vind"
9:e plats Tema "Vind"
Fotgraf Stig-Erik Eriksson
10:e plats Tema "Vind"
10:e plats Tema "Vind"
Fotograf Hans Johansson